SRD
Laboratory of Biocomputing and Bioinformatics
NANKAI University
 

 

 
Contact Us
 
Tao Zhang

(+86)022-23500237
College of Life Science, Nankai University, Tianjin, PR China, 300071
Fax: (+86) 022-23508800
E-mail: zhangtao@nankai.edu.cn

   
Ning Zhang (+86)022-23500237
College of Life Science, Nankai University, Tianjin, PR China, 300071
E-mail: zhni@mail.nankai.edu.cn
   
Guangyou Duan (+86)022-23500237
College of Life Science, Nankai University, Tianjin, PR China, 300071
E-mail: duanguangyou@163.com
   
Shan Gao (+86)022-23500237
College of Life Science, Nankai University, Tianjin, PR China, 300071
E-mail: jacky.gao@eyou.com
   
Zhuo Yang (+86)022-23506303
College of Medicine Science, Nankai University, Tianjin, PR China, 300071
E-mail: zhuoyang@nankai.edu.cn
   
 
Copyright © 2008 College of Life Science, Nankai University, China. All rights reserved.
Email: zhangtao@nankai.edu.cn